STRETNUTIE INOVÁCIÍ A ČISTOTY

Vozidlá Birdiecar je možné v mnohých aplikáciách používať nákladovo efektívne a ekologicky.

Na základe skúseností našich zákazníkov sme zhromaždili oblasti použitia, kde sa naše vozidlá najčastejšie používajú. Ponúkame vám 1-1 typ na oblasť použitia.

  • Poľnohospodárske využitie
  • Logistické parky
  • Údržba parku starostlivosti o park
  • Odpadového
  • Štadióny, športoviská